Tổ chức – Huỳnh Tiểu Hương | Từ Thiện | Mồ Côi | Trẻ Lang Thang | Tài Trợ | Khuyết Tật | Trung Tâm Từ Thiện

Tổ chức

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO), hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái chính trị hay tôn giáo nào, được công nhận từ năm 2001 bởi Nhà nước Việt Nam. Các hoạt động của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương được gia hạn cấp phép bởi Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Tổ chức kết hợp với một đối tác địa phương là yêu cầu bắt buộc của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, cho dù Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương phải liên kết cùng đối tác sở tại để được hoạt động tốt tại Việt Nam thì Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương vẫn luôn luôn duy trì sự tự do hoạt động, bao gồm lập kế hoạch trung và dài hạn cho các dự án cũng như trong việc tuyển dụng và tổ chức nội bộ.

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương đã tuyển dụng hơn 60 nhân viên và hàng chục ngàn tình nguyện viên người Việt Nam và nước ngoài thường xuyên sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của tổ chức.

Trong số những người được thụ hưởng có khoảng 50 người sống tại Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, 80 người sống tại Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương và 280 trẻ em mồ côi.

Quản lý

Quản lý hoạt động của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương được đảm bảo bởi người sáng lập – Huỳnh Tiểu Hương – đồng thời cũng là Chủ tịch của Ban Quản lý. Chủ tịch Ban Quản lý Trường Mầm Non – Tiểu Học – Trung Học Cơ Sở Quê Hương, đại diện cho đối tác tại Việt Nam của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương – Hội Bảo trợ Quỹ Yêu Thương Cuộc Sống Huỳnh Tiểu Hương. Tất cả các thành viên khác của Ban quản lý là các nhân viên chính thức của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương. Tất cả cùng chịu trách nhiệm về chương trình viện trợ và hành chính.

Ban quản lý có các cuộc họp hàng tuần để lập kế hoạch hoạt động hàng ngày cho Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, Trung Tâm Chắp Cánh và cũng như theo dõi việc chăm sóc y tế và hành chính liên quan đến người thụ hưởng.

Một cuộc họp cuối năm để tổng kết các hoạt động trong một năm và đề xuất phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp thường được tổ chức hằng năm.

Nhân sự

Đầu năm 2016 Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương tuyển dụng 07 nhân viên làm việc tại văn phòng dự án và 66 người để quản lý và vận hành các chương trình. Ngoài những nhân viên này, Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương có 06 tình nguyện viên nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ trong các công việc. Tổng số người làm việc cho tổ chức là 72.

Bộ phận
Nhân viên
Tình nguyện viên
Tổng cộng
Văn phòng dự án 10 02 12
Ban giám đốc 03 03
Hành chính, kế toán 4* 04
Bộ phận xã hội 04 04
Giáo dục 15 02 17
Đào tạo, sản xuất 04 04
Bộ phận y tế 05 02 07
Bộ phận bếp 05 05
Dịch vụ, bảo vệ, tạp vụ, khác 15 15

* Ba thành viên của ban quản lý gồm: kế toán, thủ quỹ và thư ký là những thành viên chính thức trong Ban Quản Lý.

Tình nguyện viên

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương liên kết với một số tình nguyện viên Việt Nam – bác sĩ, giáo viên, bếp, quản lý bán hàng. Các bác sĩ đang làm việc tại Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương với hợp đồng dài hạn, và có thể gọi họ trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, còn phải kể đến sự đóng góp của một số tình nguyện viên nước ngoài, chủ yếu là trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

About huynhtieuhuong

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *