Ấm áp tình nguyên viên quốc tế

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương luôn luôn được sự chia sẻ của các tình nguyên viên Quốc Tế đến thăm các em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Quê Hương. Đây là một số những hoạt  động của tình nguyện viên Quốc tế tại Trung Tâm Nhân Đạo …

Xem thêm