Giáo Dục – Huỳnh Tiểu Hương | Từ Thiện | Mồ Côi | Trẻ Lang Thang | Tài Trợ | Khuyết Tật | Trung Tâm Từ Thiện

NIỀM TIN CỦA MẸ

  Mẹ đang bệnh. Không như trước đây, mới thấy mẹ khỏe đó, nói cười, đi lại đó rồi đột nhiên, các con thấy mẹ nằm ủ rũ, cả người sưng phù lên bởi những cơn đau ập đến. Vậy mà, chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày là mẹ …

Xem thêm

Giáo Dục

Mặc dù có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn là một nước tương đối nghèo. Tình trạng mù chữ của trẻ em khuyết tật và có cảnh khó khăn vẫn là tình trạng đáng báo động. Không biết chữ, đặc biệt …

Xem thêm